Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności::

  • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
  • sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy,
  • udzielanie pomocy przy zawieraniu umów oraz realizacji kontraktów,
  • przygotowanie, analiza i opiniowanie umów handlowych,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja Klientów w sporach z dłużnikami,
  • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych i rozwiązywania sporów,
  • reprezentacja przed sądami, komornikami oraz organami administracji publicznej i samorządowej (m. in. w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał)
  • doradztwo w zakresie sporządzania pism procesowych,
  • zakładanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby w Lublinie lub skorzystania z usługi pomoc prawna online.

pozbawienie władzy rodzicielskiej Lublin
podwyższenie alimentów dla dziecka Lublin
Monday-Friday 9am-5pm