Jeżeli zaskoczył Cię pozew rozwodowy lub chcesz wnieść o rozwód, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych oraz ich nieuchronnych następstwach w postaci podziału majątku. Zdajemy sobie również sprawę jak bardzo rozwód potrafi być stresujący, jak wiele rodzi pytań i jak duże piętno odciska na wszystkich jego uczestnikach, przez co ciężko zachować zdrowy dystans i spokój niezbędny w ocenie sytuacji. Dlatego, aby ułatwić ten proces i odciążyć naszych klientów, w trakcie całego postępowania rozwodowego pozostajemy do dyspozycji w godzinach naszej pracy i poza nimi.

 

Kiedy złożyć pozew o rozwód?

Zgodnie z polskim prawem, aby sąd mógł orzec rozwód konieczne jest wystąpienie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia. Nie oznacza to jedynie utraty więzi fizycznej, ale także utratę więzi duchowej i gospodarczej. Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ustały wszystkie z trzech wymienionych więzi to w przypadku alkoholizmu, zdrady małżonka, co może się wydawać nieprawdopodobne, do rozwodu nie dojdzie. Najbardziej oczywistą sytuacją, w której można stwierdzić wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest taka, w której jeden z małżonków ma nowego partnera albo wyprowadził się i nie interesuje się losem drugiej strony.

 

Jakie są rodzaje rozwodów?

Rozwód z orzekaniem o winie

W trakcie procesu sąd na wniosek jednej, bądź obydwu stron ocenia kto ponosi winę za rozpad pożycia. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Konsekwencją orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków jest powstanie po stronie drugiego z małżonków roszczenia o alimenty, jeżeli w wyniku rozwodu jego sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to forma porozumienia stron. Jeżeli dwoje małżonków nie chce orzekać o winie, sąd nie będzie przeprowadzał postępowania dowodowego w tym zakresie. Zaletą tego rozwiązania jest skrócenie czasu procesu i ograniczenie przykrych emocji. Takie orzeczenie nie przekłada się jednak na dalsze postępowania, np. o podział majątku.

 

Kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Sąd orzekając o rozwodzie bada przede wszystkim, czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Niekiedy pomimo ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, sąd nie orzeknie rozwodu. Do takiej sytuacji może dojść jeśli zaistnieje którakolwiek z negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu. Sąd nie udzieli więc rozwodu w następujących przypadkach:

  • gdy w przypadku rozwodu ucierpią małoletnie dzieci,
  • gdy o rozwód wniósł małżonek winny rozpadu pożycia, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód,
  • gdy orzeczenie budzi wątpliwości pod kątem norm życia społecznego, np. gdy jeden z małżonków zapadł na ciężką chorobę.

Dlaczego lepiej, by reprezentował Cię prawnik?

Każda ze stron postępowania o rozwód, chciałaby otrzymać orzeczenie jak najszybciej. Prawnik zadba o kompletność dokumentów, złożenie ich w stosownym sądzie, ale to nie wszystko. Oprócz tego:

  • prawnik przygotuje pozew,
  • oceni materiał dowodowy,
  • będzie reprezentował klienta przed sądem,
  • w razie potrzeby odwoła się od wyroku sądu.

Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu lub planujesz rozwód, zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią.