Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Jedną ze specjalności kancelarii jest dochodzenie odszkodowań dla klientów indywidualnych. Sprawy obsługujemy w kompleksowy sposób. Zajmujemy się zgłaszaniem szkód, sporządzeniem dokumentacji, merytorycznym przygotowaniem klienta do całej procedury, a także reprezentowaniem jego interesów w postępowaniach z ubezpieczycielem oraz sprawcą szkody, negocjacjach czy w postępowaniu sądowym.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób. Analizujemy konkretny przypadek, zestawiamy go z możliwościami prawnymi wynikającymi z sytuacji prawnej, a także przedstawimy możliwości dotyczące ochrony własnych interesów.

Dochodzenie odszkodowań i ustalanie odpowiedzialności sprawcy szkody bądź ubezpieczyciela

Przeprowadzamy procedurę dotyczącą dochodzenia odszkodowań i ustalania odpowiedzialności sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym. Często przychodzą do nas Klienci, którzy otrzymali w ich ocenie zbyt niskie odszkodowanie. Na ich życzenie możemy jeszcze raz przyjrzeć się sprawie, ocenić zasadność ewentualnego powództwa, a także udzielić im informacji o możliwych rozwiązaniach. Pomagamy Klientom w dochodzeniu odszkodowań od instytucji państwowych, a także szpitali oraz prywatnych ubezpieczycieli. Obsługujemy również osoby chcące uzyskać odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie lotu.

Zajmujemy się także windykacją należności. W razie problemów z wypłatą odszkodowania również będziemy reprezentować interesy mocodawców przed właściwymi organami.

Doświadczenie w przypadkach związanych z odszkodowaniami pozwala nam podejmować się spraw o zróżnicowanym stopniu zawiłości. Udzielamy w związku z nimi pojedynczych porad, ale także prowadzimy całe postępowania.

Na życzenie klientów przejmujemy również sprawy prowadzone dotychczas samodzielne lub przez innych pełnomocników. W każdym wypadku zapewniamy należyty profesjonalizm, dyskrecję oraz dbałość o ochronę interesów klientów.

Dochodzenie odszkodowań — jakie rodzaje odszkodowań obsługujemy?

Sprawy sądowe związane z dochodzeniem odszkodowań są często zawiłe i mają przewlekły charakter. Mogą trwać przez wiele miesięcy lub lat. W związku z tym warto skorzystać z pomocy adwokackiej, która pozwoli objąć dane postępowanie merytoryczną opieką.

Dotychczas zajmowaliśmy się wieloma sprawami dotyczącymi odszkodowań od sprawców szkody, w tym od podmiotów indywidualnych, pracodawców czy placówek medycznych. Dzięki temu doskonale znamy przepisy prawa i linię orzeczniczą. To pozwala nam reprezentować interesy mocodawców z najwyższą starannością.

windykacja Lublin
alimenty Lublin