Jedną ze spraw, którymi się zajmujemy, jest podział majątku. Adwokat przedstawia klientom możliwości dotyczące podzielenia aktywów i pasywów, doradza, na którą z opcji się zdecydować. Przygotowuje również niezbędne dokumenty, dba o merytoryczne przygotowanie klienta do negocjacji oraz postępowania sądowego. Na każdym etapie służy wsparciem zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Podział majątku po rozwodzie może zostać dokonany poprzez zawarcie umowy między byłymi małżonkami lub w drodze postępowania sądowego. Umowny podział majątku może nastąpić jedynie wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób chcą podzielić majątek.

W treści umowy należy umieścić zasady podziału lub ewentualne wzmianki dotyczące dopłaty jednego z małżonków z tytułu wyrównania udziałów. Umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, a więc przed notariuszem, jeśli w skład majątku wchodzą jakieś nieruchomości. Dbając o ochronę interesów klientów, negocjujemy i analizujemy jej treść.

Sądowy podział majątku może nastąpić zarówno w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, jak procedura ma wyglądać, jak i w przypadku, gdy takiej zgody nie ma. W pierwszej sytuacji proces będzie generował niższe koszty niż w przypadku sporu. Pomoc prawna w trakcie sądowego podziału majątku dotyczy m.in. wszczęcia postępowania, sporządzenia niezbędnych dokumentów i reprezentowania klientów w sądzie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej przy podziale majątku?

Niezależnie od tego, na jaką formę podziału majątku się zdecydujesz, pomoc prawna umożliwi Ci ochronę własnych interesów. Prowadzimy postępowania rozwodowe, w tym także zajmujemy się aspektem dotyczącym majątku i obowiązku alimentacyjnego. W związku z tym wiemy, że merytoryczne wsparcie pomaga skierować sprawę na właściwe tory, gdy emocje biorą górę. Dzięki temu procedura przebiega z mniejszym opóźnieniem i generuje mniej stresu niż w sytuacji samodzielnego kierowania postępowaniem.