Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

W naszej kancelarii prawnej bronimy i doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach postępowania karnego tak, aby zażegnać ryzyko kary lub zminimalizować jej dotkliwość. W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu wyczerpującej porady prawnej odnośnie Twojej sytuacji, opracowaniu linii obrony, zgromadzeniu niezbędnych dowodów, zapewnieniu wsparcia i pomocy przy każdej czynności z Twoim udziałem. W postępowaniu sądowym ustosunkujemy się do aktu oskarżenia, przygotujemy Cię do sprawy i wystąpienia przed sądem, zapewnimy reprezentację przed sądem oraz merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej, optymalną linię obrony. A w postępowaniu wykonawczym czynności adwokata pozwolą ustosunkować się do sytuacji prawnej skazanego i podjąć starania np. o odroczenie kary, przerwę w jej wykonywaniu lub przedterminowe warunkowe zwolnienie. We współpracy z dobrym adwokatem przejdziesz przez postępowanie karne.

Reprezentacja w sprawach karnych – Lublin

Prawnicy w naszej Kancelarii będą Cię reprezentować na czas trwania spraw karnych. Oferujemy następujące usługi:

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych, w szczególności dochodzenie roszczeń cywilnych w związku ze szkodą wynikającą z przestępstwa,
 • reprezentacja stron w czynnościach postępowania przygotowawczego w zakresie przesłuchania, końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania.

Sporządzanie pism w postępowaniu karnym – Lublin

Postępowanie karne to proces, w którym trzeba przedłożyć szereg stosownych dokumentów prawnych. Oferujemy:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, poręczenia społecznego, dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, o warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego,
 • sporządzanie w imieniu pokrzywdzonych wniosków o umorzenie postępowania w przypadku naprawienia przez sprawcę szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • sporządzanie w imieniu pokrzywdzonych pism procesowych, między innymi wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę,
 • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym: zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego.

Kancelaria prawna – sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym

Oferujemy pomoc osobom skazanym. Sporządzimy dokumenty, które pozwolą wrócić do społeczeństwa. Oferujemy:

 • sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego,
 • zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną,
 • umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty.
adwokat Lublin
kancelaria adwokacka Lublin