Aleksandra Skalska

Aleksandra Skalska, adwokat, członek Lubelskiej Izby Adwokackiej, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie pod numerem 1536. Adwokat Aleksandra Skalska jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego w tym spraw o rozwód oraz z zakresu prawa pracy. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu i omówienia indywidualnych warunków współpracy.