Dobry adwokat w Lublinie potrafi udzielić rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej, a także podejść do każdej sprawy indywidualnie. To prawnik odpowiada m.in. za skuteczne dochodzenie odszkodowań. Wysokość stawki wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem, a uzależniona jest w szczególności od stopnia złożoności przedstawionego problemu prawnego, specjalistycznej wiedzy prawnej potrzebnej do jego opracowania oraz przewidywanego czasu, jaki należy poświęcić na udzielenie pomocy prawnej. Przede wszystkim jednak mamy na celu dobro Klienta i w pierwszej kolejności proponujemy rozwiązania najbardziej ekonomiczne, ponieważ skuteczna pomoc prawna wcale nie musi być kosztowna.

Honorarium nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków oraz kosztów tłumaczeń itp. Koszty związane z dojazdami i dietami są każdorazowo ustalane z Klientem.

W zakresie wynagrodzenia oferujemy Klientom różne możliwości jego ustalania, oparte o dwa podstawowe modele:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, oparte na określonej z góry stawce, niezależne od ilości poświęconego czasu na opracowanie zagadnienia prawnego lub prowadzeniu określonej sprawy (w przypadku spraw sądowych możliwe jest także częściowe zróżnicowanie honorarium w oparciu o premię zależną od wyniku sprawy, tzw. success fee);
  • wynagrodzenie godzinowe, uzależnione od ilości czasu poświęconego na realizację zleconego Kancelarii problemu prawnego, stosowane zazwyczaj przy udzielaniu porad prawnych oraz w zakresie spraw, co do których utrudnione jest wcześniejsze określenie zakresu czynności koniecznych do ich prowadzenia;

Koszt porady prawnej kształtuje się w granicach 100,00 zł netto. Oferujemy porady prawne w naszej Kancelarii, ale oprócz tego świadczymy pomoc prawną online.

Pliki do pobrania:

  • pełnomocnictwo
  • upoważnienie do obrony