Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa zobowiązań, jak windykacja należności, a w szczególności:

  • przygotowywaniem i opiniowaniem m. in. umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • prowadzeniem sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi, zarówno sądowych jak i pozasądowych,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów, kar umownych itp.,
  • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami,
  • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji warunków umów.
rozwód Lublin
windykacja Lublin