Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Kancelaria oferuje kompleksowe porady prawne zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Pomożemy naszym Klientom przygotować zgodne z prawem regulaminy miejsca pracy, sporządzić umowy o pracę czy otrzymać zaległe wynagrodzenie. W razie potrzeby oferujemy pomoc prawną online.

Porady prawne dla pracowników

Pomoc świadczona pracownikom w naszej kancelarii obejmuje dochodzenie roszczeń o:

  • zaległe wynagrodzenie,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • inne świadczenia pracownicze.

Porady prawne dla pracodawców

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom oferujemy następujące usługi:

  • przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy,
  • sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników,
  • przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej,
  • sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menadżerskie,
  • prowadzimy szkolenia i wykłady dla pracodawców, związków zawodowych, wybranych grup pracowników (np. kadry kierowniczej),
  • reprezentujemy Klientów przed sądami.

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań różnego rodzaju, nie tylko związanych z prawem pracy. W naszej kancelarii możesz otrzymać odszkodowanie za błędy lekarskie, wypadki komunikacyjne i inne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu skutecznie pomagamy naszym Klientom.

dobry prawnik Lublin
rozwód Lublin
Monday-Friday 9am-5pm