Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

Kancelaria Prawna zajmuje się sprawami z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności:

  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych,
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • reprezentowanie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości,
  • reprezentowanie w sprawach o eksmisję,
  • reprezentowanie w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • reprezentowanie w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej
  • reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości,
  • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności.
dobry prawnik w Lublinie
porady prawne w Lublinie
Monday-Friday 9am-5pm