Kancelaria Adwokacka Aleksandra Skalska

 

ROZWÓD

Sprawy związane z rozpadem małżeństwa są postępowaniami szczególnymi, wymagającymi subtelnego podejścia, aby nie krzywdzić jego uczestników – przede wszystkim dzieci – a zarazem stanowczej i rzeczowej argumentacji niezbędnej dla zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Nasza Kancelaria specjalizuje się w procesach rozwodowych i separacjach oraz ich nieuchronnych następstwach w postaci spraw o podział majątku i alimenty. Zdajemy sobie również sprawę jak bardzo rozwód potrafi być stresujący, jak wiele rodzi pytań i jak odciska swoje piętno na wszystkich jego uczestnikach, przez co ciężko zachować zdrowy dystans i spokój niezbędny w ocenie sytuacji. Dlatego, aby ułatwić proces i odciążyć naszych Klientów, w trakcie całego postępowania rozwodowego pozostajemy do dyspozycji w godzinach naszej pracy i poza nimi.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w szczególności:

ROZWÓD, SEPARACJA i UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne,
 • unieważnienie małżeństwa.

MAŁŻEŃSKIE SPRAWY MAJĄTKOWE

 • małżeńskie umowy majątkowe,
 • zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,
 • podział majątku małżonków,
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.

WŁADZA RODZICIELSKA

 • przyznanie pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

ALIMENTY

 • alimenty na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka,
 • powództwo zaspokojenie potrzeb rodziny, – zmiana wysokości alimentów,
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

KONTAKTY Z DZIEĆMI

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

POCHODZENIE DZIECKA

 • uznanie dziecka,
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • zmiana nazwiska dziecka.

ADOPCJA, OPIEKA I KURATELA

 • przysposobienie całkowite lub częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli,
 • ustanowienia lub zwolnienie opiekuna.
adwokat Lublin
kancelaria adwokacka Lublin