Umowa dożywocia, a dożywotnia służebność mieszkania, czy są tożsame?

Choć te dwie instytucje prawa cywilnego dla laika mogą się wydawać identyczne to jednak umowa dożywocia a dożywotnia służebność mieszkania znacznie się różnią, zaś różnice te w przyszłości mogą być kością niezgody pomiędzy stronami umowy czy też ich następcami prawnymi. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż umowa dożywocia jest umową zobowiązująco – rozporządzającą, na mocy której

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm