Co w praktyce oznacza rękojmia za wady rzeczy sprzedanych?

Co w praktyce oznacza rękojmia za wady rzeczy sprzedanych?

Kupując towary czy usługi, często spotykamy się z pojęciem rękojmi za wady. Czym dokładnie jest rękojmia i jakie prawa przysługują nam jako konsumentom? Przeczytaj w naszym artykule.

Czym jest rękojmia za wady rzeczy sprzedanych?

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanych to instytucja prawna regulowana przez Kodeks Cywilny, która chroni kupującego przed wadami towaru. Jeśli okaże się, że zakupiona rzecz posiada wady, które istniały już w momencie jej nabycia, kupujący może żądać naprawienia szkody. Rękojmia dotyczy zarówno sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodów czy sprzętu AGD), jak i nieruchomości. Istotne jest, aby pamiętać, że rękojmia nie obejmuje sytuacji, gdy kupujący był świadomy istnienia wad.

Jakie prawa przysługują kupującemu w ramach rękojmi?

Kupujący, który zauważył wadę rzeczy, ma prawo żądać jej usunięcia lub wymiany na wolną od wad. Jeśli jednak naprawa lub wymiana jest niemożliwa, niewspółmierna z kosztami albo powoduje nadmierne utrudnienia dla kupującego, może on żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący ma prawo do zwrotu zapłaconej ceny. Terminy zgłaszania roszczeń wynoszą 12 miesięcy dla przedsiębiorców oraz 2 lata dla konsumentów licząc od daty wydania rzeczy.

Rękojmia a gwarancja – jakie są różnice?

Rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia, które często mylone są ze sobą. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta do naprawienia bądź wymiany towaru w przypadku wystąpienia wad. Warunki gwarancji określane są indywidualnie przez stronę udzielającą gwarancji i zawarte są w umowie gwarancyjnej. Rękojmia natomiast jest przymusowa i wynika z przepisów prawa. Nie można jej wyłączyć ani ograniczyć.

Kancelaria adwokacka Aleksandry Skalskiej

Kancelaria adwokacka Aleksandry Skalskiej z Lublina specjalizuje się w obszarze prawa konsumenckiego, w tym również w sprawach związanych z rękojmią. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej rękojmi za wady rzeczy sprzedanych, kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie postępowania. Jako dobry adwokat w Lublinie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, co pozwala na skuteczne dochodzenie roszczeń związanych z rękojmią na rzecz swoich klientów.