Kontakty rodzica z dzieckiem w dobie pandemii.

Z wielu źródeł docierają do mnie informacje o trudnościach w realizowaniu prawa rodzica do kontaktu z dzieckiem, związanych  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rodzice, pod których stałą opieką pozostają dzieci obecnie w wielu miejscach zwracają się z pytaniami o to, czy mają prawo nie zgodzić się na to, by były partner/partnerka odbywali osobiste kontakty z

Dowiedz Się Więcej

Rozwód – co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu ?

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych w życiu każdego człowieka, jednak czasami okazuje się ona po prostu konieczna. Wiąże się to z ogromnym obciążeniem psychicznym dla obu stron, dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować się do rozprawy. W tym celu dobrym rozwiązaniem może być zwrócenie się o pomoc do specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego. Podpowiadamy

Dowiedz Się Więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – w jakich sytuacjach może do niego dojść ?

Z chwilą urodzenia się dziecka oboje jego rodziców nabywa z mocy prawa władzę rodzicielską nad nim. Na władzę rodzicielską składają się zarówno prawa i obowiązki, takie jak sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, jeśli taki posiada, wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw, utrzymanie go, dbanie o jego rozwój fizyczny i duchowy, a

Dowiedz Się Więcej
Jak ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Większość rodziców składających pozew o zasądzenie alimentów na dziecko nie wie, czym kierować się przy ustalaniu ich kwoty...

Dowiedz Się Więcej
Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Mówiąc o opiece nad dzieckiem, wykonywanej czy to przez jednego czy drugiego z rodziców, należy przez to rozumieć bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które z nami zamieszkuje. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Co...

Dowiedz Się Więcej
Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pierwszym krokiem, jaki musi poczynić osoba, która chce orzeczenia rozwodu, jest napisanie pozwu. Możemy skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów, jednak nie zawsze rozwiązanie to okazuje się słuszne, zwłaszcza w sytuacji, w której towarzyszy nam wiele silnych emocji. Zdecydowanie lepszą opcją jest skorzystanie z pomocy adwokata, który napisze pozew rozwodowy dopasowany do naszej...

Dowiedz Się Więcej
Jak uregulować kontakty z dzieckiem

Jak uregulować kontakty z dzieckiem

Jako, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne może stać się tak, że znajdziemy się w potrzebie ustalenia sposobu sprawowania pieczy nad dzieckiem. W razie braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska z drugim z rodziców konieczne będzie podjęcie określonych czynności prawnych, aby mieć pewność, że dobro dziecka będzie zabezpieczone, a kontakty z nim będą się odbywały regularnie i...

Dowiedz Się Więcej
Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Rozwód wiąże się z koniecznością podziału majątku wspólnego, który został zgromadzony w czasie trwania małżeństwa. Wyjątkiem są sytuacje, gdy rozwód dotyczy małżonków, którzy przed ślubem lub na etapie trwania małżeństwa spisali tak zwaną intercyzę, czyli ustanowili między sobą ustrój rozdzielności majątkowej. To jednak nadal rzadkość, dlatego chcemy wyjaśnić ważne kwestie związane z...

Dowiedz Się Więcej
Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

W przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jedynym sposobem zakończenia małżeństwa jest rozwód. Pozwala on w legalny sposób rozwiązać zawarty związek małżeński oraz uregulować sprawy dotyczące łącznie obojga małżonków, takie jak władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenie miejsca ich zamieszkania, alimenty na ich utrzymanie, a także podział majątku...

Dowiedz Się Więcej
Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Po śmierci bliskiej osoby rodzina pogrążona jest w żałobie i w natłoku obowiązków często zapomina o niezwykle ważnej kwestii, jaką jest dziedziczenie. Trzeba pamiętać, że spadek to nie tylko cenne aktywa – nieruchomości, samochód czy oszczędności, ale także pasywa, czyli niespłacone długi spadkodawcy. Aby uniknąć przykrych sytuacji związanych z dziedziczeniem, warto poznać kilka rozwiązań...

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm