Co zrobić, gdy najemca nie chce opuścić mieszkania?

Co zrobić, gdy najemca nie chce opuścić mieszkania?

Przed podjęciem bardziej radykalnych działań, warto spróbować rozwiązania problemu drogą polubowną. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z najemcą i wyjaśnić mu sytuację. Być może wynika ona z jakiegoś nieporozumienia lub błędu. Warto również sprawdzić, czy istnieje jakaś przyczyna, która utrudnia najemcy opuszczenie mieszkania – np. brak nowego lokum czy problemy finansowe. Jeśli rozmowa nie przyniesie rezultatu, można wystosować upomnienie pisemne z prośbą o opuszczenie mieszkania w określonym terminie.

Mediacja – próba polubownego rozwiązania konfliktu

Jeśli rozmowa i upomnienie nie przyniosą pożądanych rezultatów, warto rozważyć mediację. Mediacja to forma polubownego rozstrzygania sporów, w której stronami są wynajmujący i najemca, a neutralnym pośrednikiem jest mediator. W trakcie mediacji strony próbują dojść do porozumienia, które zadowoli obie strony. Mediator może pomóc w znalezieniu kompromisu, który umożliwi najemcy opuszczenie mieszkania na korzystnych dla obu stron warunkach. Mediacja jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Postępowanie sądowe – ostatnia deska ratunku

Jeśli żadne z powyższych działań nie przyniesie rezultatów, pozostaje skierowanie sprawy do sądu i skorzystanie z usług prawnika. W Polsce właściwym sądem do rozstrzygania tego typu sporów jest sąd rejonowy. Aby wszcząć postępowanie, należy złożyć pozew o eksmisję najemcy. W pozwie powinno się zawrzeć informacje dotyczące umowy najmu, okoliczności jej zawarcia, a także dowody na to, że najemca nie opuścił mieszkania mimo upływu terminu wypowiedzenia czy wygaśnięcia umowy.

Ważne jest również zgromadzenie wszelkich dowodów potwierdzających nasze roszczenia, takich jak korespondencja z najemcą, ewentualne upomnienia czy dokumentacja związana z mediacją. Sąd może nakazać eksmisję najemcy na podstawie art. 664 Kodeksu cywilnego, jeśli uzna roszczenia wynajmującego za zasadne. Eksmisja może być przeprowadzona przez komornika, który zabezpieczy mienie najemcy i przeniesie je do innego lokalu. Należy jednak pamiętać, że postępowanie sądowe może być długotrwałe i kosztowne, dlatego warto rozważyć inne opcje przed zdecydowaniem się na ten krok.