Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Mówiąc o opiece nad dzieckiem, wykonywanej czy to przez jednego czy drugiego z rodziców, należy przez to rozumieć bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które z nami zamieszkuje. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Co...

Dowiedz Się Więcej

Zachowek – kto, kiedy i na jakich zasadach może się o niego ubiegać?

 Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, stanowiącą narzędzie dla członków najbliższej rodziny spadkodawcy, służące dochodzeniu ich praw. Ze względu na niejednokrotnie występującą zawiłość spraw o zachowek, wielość okoliczności faktycznych i prawnych, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i które to muszą zostać wykazane i udowodnione przez uprawnionego występującego przeciwko...

Dowiedz Się Więcej