Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Ustrój majątkowy, jaki będzie panował w małżeństwie, może przyjmować różne postacie, a decyzja o jego kształcie zależy od tego, co postanowią małżonkowie. „Domyślnym” rozwiązaniem jest powstanie z chwilą zawarcia małżeństwa wspólności majątkowej. Jednocześnie istnieje możliwość innego ukształtowania małżeńskich spraw majątkowych przez zawarcie intercyzy. Możliwość zmiany ustroju jest dostępna...

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm