Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z zapisem w testamencie?

Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z zapisem w testamencie?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko bolesne doświadczenie. W rzeczywistości jest to także zdarzenie o znaczeniu prawnym, które może rodzić różne konsekwencje. Jedną z nich jest otwarcie spadku. Zdarza się, że osoba zmarła sporządziła wcześniej testament. Może okazać się jednak, że jego treść wzbudzi poważne wątpliwości wśród spadkobierców...

Dowiedz Się Więcej

Umowa dożywocia, a dożywotnia służebność mieszkania, czy są tożsame?

Choć te dwie instytucje prawa cywilnego dla laika mogą się wydawać identyczne to jednak umowa dożywocia a dożywotnia służebność mieszkania znacznie się różnią, zaś różnice te w przyszłości mogą być kością niezgody pomiędzy stronami umowy czy też ich następcami prawnymi. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż umowa dożywocia jest umową zobowiązująco – rozporządzającą, na mocy której

Dowiedz Się Więcej

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej.

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające szybkie reagowanie wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od sprawcy przemocy, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, poprzez nakazanie mu niezwłocznego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Na czym dokładnie polega ta...

Dowiedz Się Więcej

Zachowek – kto, kiedy i na jakich zasadach może się o niego ubiegać?

 Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, stanowiącą narzędzie dla członków najbliższej rodziny spadkodawcy, służące dochodzeniu ich praw. Ze względu na niejednokrotnie występującą zawiłość spraw o zachowek, wielość okoliczności faktycznych i prawnych, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i które to muszą zostać wykazane i udowodnione przez uprawnionego występującego przeciwko...

Dowiedz Się Więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe.

Przeżywanie zdarzenia jakim jest śmierć członka rodziny, pomimo jego dużego ładunku emocjonalnego nie może spowodować, iż całkowicie zapomnimy o konsekwencjach jakie się z nim wiążą i ciążących na nas z tego tytułu obowiązkach. Z  chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, który może być dziedziczony na podstawie testamentu, bądź ustawy. W skład spadku wchodzą prawa oraz

Dowiedz Się Więcej

Konsekwencje śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest specyficznym tworem prawnym, powoływanym na podstawie umowy dwóch lub większej liczby wspólników, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie...

Dowiedz Się Więcej

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego.

Często zdarza się tak, że w wyniku wypadku komunikacyjnego tracimy możliwość korzystania z naszego własnego samochodu, albowiem uszkodzenia jakich on doznał powodują, że stał się niejezdny. W takiej sytuacji zazwyczaj stajemy przed koniecznością najmu pojazdu zastępczego. Na chwilę obecną funkcjonuje na rynku wiele firm oferujących najem pojazdu zastępczego, ale stojąc przed wyborem oferty...

Dowiedz Się Więcej

Co dzieje się z kredytem po rozwodzie ?

Powszechnym stało się powiedzenie, że kredyt wiąże dwoje ludzi bardziej niż małżeństwo, nie jest to jednak powód dostateczny do podtrzymania tej więzi. Choć małżonkowie mogą dojść do porozumienia w przedmiocie podziału majątku nie mają oni możliwości samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii wspólnego zobowiązania w postaci kredytu zaciągniętego przykładowo na zakup nieruchomości. Również Sąd w...

Dowiedz Się Więcej