Co dzieje się z kredytem po rozwodzie ?

Powszechnym stało się powiedzenie, że kredyt wiąże dwoje ludzi bardziej niż małżeństwo, nie jest to jednak powód dostateczny do podtrzymania tej więzi. Choć małżonkowie mogą dojść do porozumienia w przedmiocie podziału majątku nie mają oni możliwości samodzielnego podjęcia decyzji w kwestii wspólnego zobowiązania w postaci kredytu zaciągniętego przykładowo na zakup nieruchomości. Również Sąd w...

Dowiedz Się Więcej

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego.

Często zdarza się tak, że w wyniku wypadku komunikacyjnego tracimy możliwość korzystania z naszego własnego samochodu, albowiem uszkodzenia jakich on doznał powodują, że stał się niejezdny. W takiej sytuacji zazwyczaj stajemy przed koniecznością najmu pojazdu zastępczego. Na chwilę obecną funkcjonuje na rynku wiele firm oferujących najem pojazdu zastępczego, ale stojąc przed wyborem oferty...

Dowiedz Się Więcej

Konsekwencje śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest specyficznym tworem prawnym, powoływanym na podstawie umowy dwóch lub większej liczby wspólników, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie...

Dowiedz Się Więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe.

Przeżywanie zdarzenia jakim jest śmierć członka rodziny, pomimo jego dużego ładunku emocjonalnego nie może spowodować, iż całkowicie zapomnimy o konsekwencjach jakie się z nim wiążą i ciążących na nas z tego tytułu obowiązkach. Z  chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, który może być dziedziczony na podstawie testamentu, bądź ustawy. W skład spadku wchodzą prawa oraz

Dowiedz Się Więcej