Jak ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Większość rodziców składających pozew o zasądzenie alimentów na dziecko nie wie, czym kierować się przy ustalaniu ich kwoty...

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm