Co w sytuacji, gdy zakupiony przez nas samochód posiada wady nieuwzględnione w umowie?

Co w sytuacji, gdy zakupiony przez nas samochód posiada wady nieuwzględnione w umowie?

Zakup samochodu to z reguły duża inwestycja. Nie ulega wątpliwości, że obecnie większość kupujących wybiera pojazdy używane. W tym przypadku niezbędna jest jednak dogłębna analiza stanu technicznego i prawnego auta. Wszelkie wady muszą zaś zostać ujęte w umowie. Co zrobić, gdy wada pojazdu nie została w niej uwzględniona? Czym jest wada ukryta pojazdu? Najprościej mówiąc,

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm