Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

W przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jedynym sposobem zakończenia małżeństwa jest rozwód. Pozwala on w legalny sposób rozwiązać zawarty związek małżeński oraz uregulować sprawy dotyczące łącznie obojga małżonków, takie jak władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenie miejsca ich zamieszkania, alimenty na ich utrzymanie, a także podział majątku...

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm