Rozwód – co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu ?

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych w życiu każdego człowieka, jednak czasami okazuje się ona po prostu konieczna. Wiąże się to z ogromnym obciążeniem psychicznym dla obu stron, dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować się do rozprawy. W tym celu dobrym rozwiązaniem może być zwrócenie się o pomoc do specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego. Podpowiadamy więc, o czym należy pamiętać przed odbyciem się rozprawy rozwodowej oraz co mówi na ten temat polskie prawo.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Polsce. Aby sąd był w stanie zadecydować o rozwodzie małżonków, musi zaistnieć całkowity i trwały rozkład jej pożycia małżeńskiego. Właśnie w tym momencie należy zdecydować się na złożenie pozwu o rozwód, gdyż sąd szczegółowo bada, czy małżeństwo na pewno jest w stanie rozkładu. Warto zaznaczyć jednak, że we wspomnianym stwierdzeniu nie chodzi tylko o pożycie fizyczne, ale także gospodarcze i duchowe, czyli po prostu więzi emocjonalne i finansowe, łączące małżonków. Najbardziej przejrzystą sytuacją jest taka, w której jeden z partnerów opuścił wspólne miejsce zamieszkania. Oprócz rozkładu pożycia sąd bada również, czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci stron. Jeżeli sąd uzna, że w wyniku rozwodu ucierpią małoletnie dzieci stron, może on oddalić pozew o rozwód. Wskazać należy, iż taka sytuacja ma miejsce niezwykle rzadko.

Przed złożeniem pozwu o rozwód należy przede wszystkim podjąć decyzję, czy chcemy by sąd orzekał o winie drugiego z małżonków, czy też ma od tego odstąpić. Jeżeli mamy do czynienia z pierwszą sytuacją, sąd musi w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, a strona, która żąda orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, musi mu tę winę w toku postępowania sądowego udowodnić. W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o miejscu pobytu wspólnych małoletnich dzieci, władzy rodzicielskiej i alimentach, w tym alimentach na małżonka, jeśli taki wniosek zostanie w pozwie o rozwód zgłoszony i jednocześnie wina drugiego z małżonków, a także znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego zostaną udowodnione. Sąd na wniosek jednej ze stron ureguluje także kontakty rodzica, z którym małoletnie dzieci stron nie zamieszkują. Niezależnie od tego czego żądamy w pozwie o rozwód opłata sądowa jest taka sama i wynosi 600,00 zł. 

Zaznaczyć należy, że jeżeli z różnych względów zależy nam na tym, aby postępowanie rozwodowe zostało przeprowadzone sprawnie warto podjąć próby porozumienia się z małżonkiem, tym bardziej jeśli mamy wspólne małoletnie dzieci. Jeśli obawiamy się, że ze względu na emocje nam towarzyszące, bądź też nieznajomość zasad panujących na sali sądowej, jak i w toku postępowania, nie będziemy w stanie przedstawić sądowi naszego stanowiska i go udowodnić warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego i doświadczonego pełnomocnika. Pomoże on sporządzić pozew o rozwód, skompletować dokumenty, a również będzie uczestniczył w rozprawie, zaś w przypadku niezadowolenia z orzeczenia sądu sporządzi środek odwoławczy.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Monday-Friday 9am-5pm