Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej.

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające szybkie reagowanie wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od sprawcy przemocy, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, poprzez nakazanie mu niezwłocznego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Na czym dokładnie polega ta...

Dowiedz Się Więcej
Monday-Friday 9am-5pm