Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Kiedy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Mówiąc o opiece nad dzieckiem, wykonywanej czy to przez jednego czy drugiego z rodziców, należy przez to rozumieć bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które z nami zamieszkuje. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Co...

Dowiedz Się Więcej

Zachowek – kto, kiedy i na jakich zasadach może się o niego ubiegać?

 Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, stanowiącą narzędzie dla członków najbliższej rodziny spadkodawcy, służące dochodzeniu ich praw. Ze względu na niejednokrotnie występującą zawiłość spraw o zachowek, wielość okoliczności faktycznych i prawnych, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i które to muszą zostać wykazane i udowodnione przez uprawnionego występującego przeciwko...

Dowiedz Się Więcej
Jak ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Większość rodziców składających pozew o zasądzenie alimentów na dziecko nie wie, czym kierować się przy ustalaniu ich kwoty...

Dowiedz Się Więcej
Kiedy możemy dochodzić od współwłaściciela nieruchomości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze wspólnej nieruchomości?

Kiedy możemy dochodzić od współwłaściciela nieruchomości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze wspólnej nieruchomości?

Współwłasność jest formą własności, w której każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Współwłasność jest albo...

Dowiedz Się Więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – w jakich sytuacjach może do niego dojść ?

Z chwilą urodzenia się dziecka oboje jego rodziców nabywa z mocy prawa władzę rodzicielską nad nim. Na władzę rodzicielską składają się zarówno prawa i obowiązki, takie jak sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, jeśli taki posiada, wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw, utrzymanie go, dbanie o jego rozwój fizyczny i duchowy, a

Dowiedz Się Więcej

Rozwód – co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu ?

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych w życiu każdego człowieka, jednak czasami okazuje się ona po prostu konieczna. Wiąże się to z ogromnym obciążeniem psychicznym dla obu stron, dlatego warto odpowiednio wcześniej przygotować się do rozprawy. W tym celu dobrym rozwiązaniem może być zwrócenie się o pomoc do specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego. Podpowiadamy

Dowiedz Się Więcej

Kontakty rodzica z dzieckiem w dobie pandemii.

Z wielu źródeł docierają do mnie informacje o trudnościach w realizowaniu prawa rodzica do kontaktu z dzieckiem, związanych  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rodzice, pod których stałą opieką pozostają dzieci obecnie w wielu miejscach zwracają się z pytaniami o to, czy mają prawo nie zgodzić się na to, by były partner/partnerka odbywali osobiste kontakty z

Dowiedz Się Więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe.

Przeżywanie zdarzenia jakim jest śmierć członka rodziny, pomimo jego dużego ładunku emocjonalnego nie może spowodować, iż całkowicie zapomnimy o konsekwencjach jakie się z nim wiążą i ciążących na nas z tego tytułu obowiązkach. Z  chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, który może być dziedziczony na podstawie testamentu, bądź ustawy. W skład spadku wchodzą prawa oraz

Dowiedz Się Więcej