Jak uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

Błędy medyczne stanowią problem, z którym niejednokrotnie nie potrafimy sobie poradzić. Często zdarza się, że dochodzenie sprawiedliwości niesie ze sobą wiele pytań i obaw, skutkujących odstąpieniem od podjęcia działań. W artykule przedstawiamy, jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błędy medyczne.

Czym jest błąd medyczny?

Przede wszystkim warto zrozumieć, czym jest błąd medyczny. Mówimy o nim wtedy, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta w wyniku leczenia. Błąd medyczny może wynikać z niedbalstwa personelu medycznego, niewłaściwej diagnostyki czy źle przeprowadzonego zabiegu. Przykłady to błędna dawka leków, zaniechania w opiece czy zakażenie szpitalne. W sytuacji błędu warto zgłosić sprawę odpowiednim organom, takim jak Rzecznik Praw Pacjenta czy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Sposób dochodzenia roszczeń

Kolejnym krokiem jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W tym celu warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej, która pomoże zgromadzić niezbędne dowody oraz poprowadzi sprawę. Ważne jest przede wszystkim zebranie dokumentacji medycznej, która będzie podstawą do wydania opinii przez biegłego. Następnie należy sporządzić pismo zawierające zgłoszenie roszczeń oraz przesłać je do odpowiedniego szpitala lub lekarza. Jeśli strona przeciwna nie uzna roszczeń, możliwe jest skierowanie sprawy do sądu.

Przesłanki odpowiedzialności

Warto zwrócić uwagę na trzy podstawowe przesłanki odpowiedzialności za błąd medyczny. Po pierwsze, musi wystąpić szkoda (nawet gdy nie była zamierzona). Po drugie, działanie lub zaniechanie lekarza musi być przyczyną tej szkody (przyczynowość). Po trzecie, lekarz lub personel medyczny muszą działać wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy leczniczej (wina).

Wsparcie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Aleksandry Skalskiej

W procesie dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny warto zdecydować się na wsparcie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Aleksandry Skalskiej w Lublinie. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odpowiedzialności cywilnej za błędy medyczne. Adwokat Aleksandra Skalska pomaga zgromadzić niezbędne dowody, biegle interpretuje dokumentację medyczną oraz reprezentuje klientów przed sądami i instytucjami.