Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Ustrój majątkowy, jaki będzie panował w małżeństwie, może przyjmować różne postacie, a decyzja o jego kształcie zależy od tego, co postanowią małżonkowie. „Domyślnym” rozwiązaniem jest powstanie z chwilą zawarcia małżeństwa wspólności majątkowej. Jednocześnie istnieje możliwość innego ukształtowania małżeńskich spraw majątkowych przez zawarcie intercyzy. Możliwość zmiany ustroju jest dostępna w dowolnym momencie trwania małżeństwa, a obie osoby mają tu dużą swobodę.

Czym jest majątek wspólny?

Majtek wspólny powstający w chwili podpisania aktu małżeństwa składa się ze składników gromadzonych podczas jego trwania. Mogą go zasilać otrzymywane przez oboje małżonków darowizny – także uzyskiwane od gości weselnych – a także środki pozyskane w wyniku działalności zarobkowej – pensje, należności z umów cywilno-prawnych czy zyski z prowadzonego biznesu. Do majątku wspólnego wejdą też zyski z poczynionych wspólnie inwestycji i posiadanych przez małżonków nieruchomości np. wynajmowanego mieszkania. Warto jednak pamiętać, że poza majątkiem wspólnym istnieje także majątek osobisty, na który składają się dobra posiadane przez każde z małżonków przed ślubem lub niektóre składniki pozyskane już podczas małżeństwa np. spadki bądź darowizny.

Zmiany majątku wspólnego

Zmiany ustroju majątkowego mogą – w zależności od sytuacji – doprowadzić do powstania, likwidacji lub zmiany rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego. Można tego dokonać, zawierając małżeńską umowę majątkową – jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, powinna ona być sporządzona w formie aktu notarialnego. W jej ramach małżonkowie mogą się zdecydować na rozszerzenie majątku wspólnego, jego ograniczenia albo zniesienie. Wybierając rozszerzenie, zyskuje się możliwość zaliczenia do majątku wspólnego rzeczy stanowiących majątek osobisty małżonków. Ograniczenie łączy się z wyłączeniem niektórych jego składników albo zmianą wielkości udziałów we współwłasności. Zniesienie majątku wspólnego oznacza, że przestaje on istnieć, a jego składniki mogą być podzielone między małżonków.

Monday-Friday 9am-5pm