Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z zapisem w testamencie?

Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z zapisem w testamencie?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko bolesne doświadczenie. W rzeczywistości jest to także zdarzenie o znaczeniu prawnym, które może rodzić różne konsekwencje. Jedną z nich jest otwarcie spadku. Zdarza się, że osoba zmarła sporządziła wcześniej testament. Może okazać się jednak, że jego treść wzbudzi poważne wątpliwości wśród spadkobierców ustawowych.

Jakie kroki można podjąć, gdy zapis w testamencie wzbudzi sprzeciw?

Na samym wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest testament. Najprościej mówiąc, jest to wyrażenie ostatniej woli w kwestii rozrządzenia własnego majątku. Nie jest jednak tak, że w każdym przypadku będzie on ważny. Zdaniem Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 7/21), jego zapisy nie mogą godzić w najbliższych.

W przypadku, gdy dana osoba nie zgadza się z zapisem w testamencie, powinna wkroczyć na drogę sądową. Jako że testament jest ostatnią wolą osoby już nieżyjącej, która nie może wyrazić swojego zdania w toku postępowania, obalenie tego dokumentu nie jest proste. Z tego powodu warto zgłosić się po pomoc do doświadczonego pełnomocnika profesjonalnego. Jeżeli poszukują Państwo adwokata w Lublinie, zapraszam do kontaktu.

Kiedy testament jest nieważny?

Warto mieć na uwadze, że istnieją sytuacje, w których testament jest nieważny z mocy prawa i postępowanie sądowe w tym zakresie jest jedynie formalnością. Co istotne, na nieważność tego dokumentu nie można powołać się po upływie 3 lat od dnia, w którym dowiedziano się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia.

Testament jest nieważny, jeżeli:

  • występują w nim błędy formalne (np. brak podpisu, sporządzenie testamentu na komputerze),
  • został sporządzony pod wpływem groźby, błędu czy w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • w jednym testamencie znajdują się oświadczenia dwóch testatorów (np. małżonków).

Powyższe przykłady są bardzo ogólne i w rzeczywistości mogą kryć w sobie wiele potencjalnych sytuacji. Warto mieć na uwadze, że w tym przypadku pomoc adwokata może okazać się niezbędna.

Monday-Friday 9am-5pm