Czym są alimenty na rzecz małżonka i w jakich sytuacjach są zasądzane?

Czym są alimenty na rzecz małżonka i w jakich sytuacjach są zasądzane?

Wiele osób sądzi, że alimenty mogą być zasądzone jedynie na dziecko. Nic bardziej mylnego! Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć także małżonka. Prawo wyraźnie wskazuje sytuacje, w których jest to możliwe. Decyzja zależy jednak od sądu. Co musisz wiedzieć na ten temat?

Alimenty na żonę lub męża – kiedy mogą być zasądzone?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że alimenty mogą być zasądzone wyłącznie po zakończeniu małżeństwa lub podczas trwania separacji. Niektórzy mylnie wskazują, że jest to możliwe także podczas pozostawania w związku małżeńskim. Niestety nie jest to prawdą. Małżonkowie mają wobec siebie obowiązek wzajemnej pomocy, w tym także finansowej. W przypadku, gdy jeden z nich stroni od  jego spełnienia, można ubiegać się o sądowe nakazanie przekazywania części jego dochodów. Nie są to jednak alimenty.

O alimenty można ubiegać się zarówno podczas trwania postępowania rozwodowego, jak i po jego zakończeniu. Istnieją dwie sytuacje, w których można spodziewać się pozytywnej decyzji sądu w tym zakresie. Pierwsza z nich to oczywiście orzeczenie winy jednego z małżonków. Wówczas druga strona ma otwartą drogę do uzyskania comiesięcznego świadczenia.

Jeżeli jednak winy nie orzeczono w ogóle lub przypisano ją obu małżonkom, nie oznacza to, że uzyskanie alimentów nie jest możliwe. W przypadku, gdy małżonek popadł w niedostatek, także może złożyć taki wniosek do sądu. Konieczne jest jednak wykazanie, że nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Należy zaznaczyć, że obie wspomniane zasady odnoszą się także do ubiegania się o alimenty w czasie separacji.

Pomagam moim klientom w sprawach o alimenty w Lublinie, dlatego zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą. Jako profesjonalny pełnomocnik wyręczę Cię na każdym etapie postępowania, starając się o uzyskanie możliwie jak najwyższego świadczenia. Usługi wykonuję w sposób profesjonalny i dostosowany do potrzeb moich klientów.