Jak postąpić w sytuacji gdy pracodawca nie wypłacił nam należnych pieniędzy?

Jak postąpić w sytuacji gdy pracodawca nie wypłacił nam należnych pieniędzy?

Wynagrodzenie jest nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Wypłacanie pracownikowi określonej sumy pieniężnej minimum raz w miesiącu jest obowiązkiem pracodawcy. Zdarza się jednak, że uchyla się on od swojego zobowiązania. Jak zachować się w takiej sytuacji, aby wyegzekwować należne pieniądze?

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że istnieją co najmniej dwie możliwości formalnego dochodzenia wypłaty wynagrodzenia. Zanim jednak pracownik zdecyduje się na skorzystanie z którejś z tych dróg, warto zacząć od rozmowy z pracodawcą. Być może jest to jedynie jednorazowe opóźnienie spowodowane zewnętrznymi okolicznościami. Jeżeli jednak zwrócenie uwagi nie przyniesie pożądanych rezultatów, nie należy zwlekać z podjęciem działania.

Pracownik może złożyć skargę na działalność pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy. W piśmie należy wskazać swoje dane, tj. imię, nazwisko, adres, a także dokładnie sprecyzować treść skargi. Podwładny musi więc wskazać uchybienia, których dopuścił się jego pracodawca. PIP przeprowadzi czynności kontrole i najpewniej nakaże pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie.

Jeżeli jednak nakaz okaże się bezskuteczny, należy wnieść pozew do sądu pracy. W piśmie koniecznie trzeba wskazać, iż chodzi o żądanie wypłaty wynagrodzenia, a także odsetek. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków pozew będzie wolny od opłat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kwota długu pracodawcy przekracza 50 000 złotych. Decydując się na wkroczenie na drogę sądową, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jako prawnik z Lublina chętnie pomogę Ci w wyegzekwowaniu należnego wynagrodzenia. Dla Państwa komfortu oferuję również porady w formie online. Po przeanalizowaniu Twojej sytuacji zaproponuję Ci najdogodniejszą drogę i pomogę na każdym jej etapie. Wspólnie odzyskamy wynagrodzenie, którego nie wypłacił Ci pracodawca.