Jak wygląda przygotowanie dokumentów i proces rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Jak wygląda przygotowanie dokumentów i proces rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Proces rozwodowy jest z reguły bardzo emocjonalnym postępowaniem. Wówczas dochodzi bowiem do poruszania trudnych, niekiedy nawet bolesnych tematów rodzinnych. Dotyczy to w szczególności rozwodu z orzekaniem o winie. Należy jednak mieć na uwadze, że do uzyskania korzystnego orzeczenia sądu konieczne jest stosowne, gruntowne przygotowanie. Jakie dokumenty okażą się niezbędne i jak w zasadzie wygląda taki proces?

Jaką dokumentację przygotować do rozwodu z orzekaniem o winie?

Jak sama nazwa wskazuje, tego rodzaju proces ma na celu wykazanie wyłącznej winy jednego z małżonków. Składana sądowi dokumentacja powinna więc stanowić dowód, iż to właśnie druga strona przyczyniła się do trwałego rozpadu pożycia. Będą to więc przykładowo wszelkie wiadomości, stenogramy nagrań głosowych, zdjęcia i tym podobne. Zakres dowodów może być oczywiście o wiele szerszy, bowiem zależy to od indywidualnej sytuacji powoda.

Nie obędzie się oczywiście bez dokumentacji wymaganej prawnie. Chodzi tu o załączniki składane wraz z pozwem, czyli:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • odpisy aktów urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie je posiadają,
  • zaświadczenie o zarobkach z okresu ostatnich 3 miesięcy.

Jak przebiega proces rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Prowadząc rozwody jako adwokat w Lublinie, zawsze powtarzam moim klientom, że każdy proces jest inny. Można oczywiście wskazać elementy zbieżne, które występują we wszystkich postępowaniach. Trzeba mieć jednak na uwadze, że sąd zawsze rozpatruje sprawę indywidualnie. W każdym razie celem procesu jest ustalenie, który z małżonków jest winny. W związku z tym przewodniczący w toku postępowania musi przede wszystkim zapoznać się z materiałem dowodowym.

Sąd także na bieżąco zadaje stronom pytania i wysłuchuje zeznań świadków, dzięki czemu może dobrze zapoznać się z sytuacją małżonków. Należy zaznaczyć, że sprawy rozwodowe mało kiedy kończą się na jednym posiedzeniu.

Monday-Friday 9am-5pm