Jak powołać do odpowiedzialności przełożonego mobbingującego pracowników?

Jak powołać do odpowiedzialności przełożonego mobbingującego pracowników?

Mobbing w Kodeksie pracy oznacza takie długotrwałe i uporczywe działania i zachowania wobec pracownika, których celem jest zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie go, a także powodowanie u niego zaniżonej oceny przydatności zawodowej z często towarzyszącym rozstrojem zdrowia. Najczęściej osobą mobbingującą jest pracodawca, który wykorzystuje strach pracownika przed utratą pracy. Co zrobić w takim przypadku?

Jak zgłosić mobbing w pracy?

Aby skutecznie zacząć dochodzić swoich praw, należy wykonać kilka ważnych kroków:

  • skontaktowanie się z prawnikiem, specjalizującym się w prawie pracy; możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej online, aby dowiedzieć się jakie należy przygotować dokumenty, co może być dowodem przeciwko pracodawcy i jakie kolejne kroki trzeba podjąć;
  • skompletowanie dokumentacji, notatek, zapisków, screenów, rozmów, zeznań świadków, pasków wypłat z zaniżonym wynagrodzeniem – słowem wszystko to, co wskazuje na działania i zachowania mobbingujące względem pracownika;
  • skompletowanie dokumentacji lekarskiej, opinii psychiatrycznej, psychologicznej, zwolnień L4, recept, wypisów ze szpitala, które potwierdzają rozstrój psychiczny i fizyczny, wynikający z nękania i zastraszania przez pracodawcę;
  • zgłoszenie mobbingu do Państwowej Inspekcji Pracy; możliwe jest również zawiadomienie policji, prokuratury czy Rzecznika Praw Obywatelskich i wejście na drogę sądową.

Czego można żądać od pracodawcy?

Zgodnie z kodeksem pracy, mobbingowany pracownik może żądać od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania. Zadośćuczynienie to kompensacyjna forma wynagrodzenia doznanych cierpień fizycznych i psychicznych wobec pracownika, który nadal pozostaje w firmie. Odszkodowanie z kolei najczęściej dotyczy osób, które w wyniku mobbingu musiały wypowiedzieć umowę o pracę.